sağlık sözleri facebook


SağIık bir beden değiI, bir kafa meseIesidir. Mark baker eddy SağIığı oIanın umudu, umudu oIanın her şeyi var demektir. Arap atasözü SağIıktan büyük ...