erdemli sözler


Adalet erdemlerin kraliçesidir. Yaldızlı sözlerle erdem bağdaşmaz. Kim erdemli ve doğru ise, o mutludur. Erdemli insan, tasaları silkip atandır. Her ...